Telemark Trykk

Telemark Trykk er det gamle tykkeriet til Norsk Hydro. Vi hjalp de med ny grafisk profil og nettside.
Les mer om prosjektet på Kreativt Forum