7
8
3
4
1
5
2
9
6
10

Om oss

Branding Box er et fullservice reklamebyrå med hovedvekt på merkevarebygging. Vi løser alle oppgaver fra strategi til design og utforming. Vi ønsker å være en trygg partner for våre kunder og bidra til å skape merverdi gjennom vårt arbeid.

Web

Branding Box designer og utvikler hjemmesider tilpasset din bedrifts identitet og behov. Våre webutviklere har også spisskompetanse på nettbutikk. Vi sørger for at deres websider blir synlig på nettet og vi benytter søkeoptimalisering for de av våre kunder som har dette behovet.

Vårt mål er å fremheve din merkevare med en tydelig profil som også skiller seg fra andre aktører og konkurrenter i markedet. Vi legger også stor vekt på at sidene skal være dynamiske. Du kan også nyte godt av vår serviceavtale som sikrer drift og oppdatering av dine hjemmesider.

Design

Design er et viktig virkemiddel for å kommunisere merkevarens identitet og forretningsmessige løfter. Det er lov å tenke annerledes. Sammen med våre kunder finner vi de gode ideene som gir mening. Vi fokuserer først og fremst på at merkevaren skal utvikle tettere relasjoner til sine målgrupper.

Sosiale medier

Facebook, Linked In, Instagram, Twitter og YouTube utgjør alle en viktig funksjon for synlighet av din bedrift. Over 80 % gjør sine søk på Google som bruker disse kildene i dine søk. Ikke alle sosiale medier er like aktuelle for alle bedrifter, men spiller hver for seg sin funksjon. Branding Box er til en hver tid oppdatert på trender og effekt, og ikke minst hva som vil fungerer best for din virksomhet. Vil du bli synlig på nett kommer du ikke utenom sosiale medier.

Trykksaker

Med eget trykkeri sikrer vi at jobben blir utført raskt, effektivt og til en hver tid av høyeste kvalitet. For oss er ingen jobb for liten eller for stor og vi kan håndtere alle former for trykksaker fra visittkort til bøker.

Reklame

Vi blir daglig overøst av kommersielle budskap. En av de største utfordringene er å bryte gjennom denne støyen og å bli sett og hørt. Vi utformer reklamen basert på en tydelig kommunikasjons strategi.

Profilering

Profilering er et godt virkemiddel for å bygge en helhetlig identitet både internt og eksternt. Vi har alle nødvendige produkter til å hjelpe deg med ditt firma’s profil.

 

Skilt/fasadeutvikling

Bildekor

Banner/segl

Messemateriell

Tekstiltrykk

Arbeidstøy

Profilbekledning

Profil/gaveartikler

Rådgivning

Vi kan ikke alle være eksperter på alle fagfelt. For at en merkevare’s kommunikasjon skal være effektiv og troverdig må det forankres i en klar strategi. Branding Box har spisskompetanse på strategiutvikling. Med en solid strategi blir markedsføring av merkevaren både enklere og mer effektiv.